PRAVIDLA, PODMÍNKY REZERVACE, REKLAMACE A POBYTU

ÚPLNÉ PODROBNOSTI O SPOLEČNOSTI: AKWAMARYN SPA Pronájem pokoje Włodzimierz Matuszak, ul. Żeglarska 28, 72-350 Niechorze, NIP 857-020-96-00

 

1. OBECNÁ PRAVIDLA:
1.1 Práva a povinnosti hosta jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách rezervace pobytu v AKWAMARYN Spa, dále jen obchodní podmínky.
1.2.Cílem AKWAMARYN Spa je poskytnout hostům optimální relaxační podmínky.
1.3.Hotelový pobyt v lázních AKWAMARYN: příjezd od 16:00 hod., odjezd do 11:00 hod.
1.4 Tichá noc 23:00 -7:00
1.5 Pokud plánujete příjezd po 22:00, informujte prosím recepci zařízení.
1.6 Po přihlášení, zaplacení zálohy (bod 9.1) a vyzvednutí klíčů prosím neprodleně nahlaste závady na pokoji na recepci. Při nenahlášení závady bude účtována záloha za případné poškození pokoje.
1.7 Ve všech vnitřních prostorách je zakázáno kouřit. Kouřit můžete na balkonech, terasách a na naší zahradě.
1.8.V případě pobytů se snídaní a večeří začíná pobyt večeří v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu. (bod 7.2)
1.9.Příjezd se zvířaty je zpoplatněn (bod 9.4) a je nutné jej nahlásit při rezervaci pobytu, zvířata na volném prostranství musí být držena na vodítku / náhubku, zvířata nemají povolen vstup do restaurace, na terasu, do wellness
1.10 První úklid pokoje probíhá 2. den (3. den) pobytu (bod 9.3), následné služby po umístění věšáku na dveře. Standardní služby probíhají mezi 9:00 a 15:00.
1.11.Pokud plánujete absolvovat procedury během plánovaného pobytu, nahlaste tuto touhu na recepci v den nástupu.
1.12 Deky a plážové zástěny jsou poskytovány na pokoji - jsou poskytovány zdarma.
1.13.Při odchodu z místnosti se prosím ujistěte, že jsou dveře úplně zavřené. Ztráta hotelového klíče bude mít za následek naúčtování poplatku (bod 9.8)
1.14 Návštěvy hotelových hostů musí být registrovány na recepci (bezpečnostní otázky) a jsou rovněž vyzvány k opuštění zařízení do 23:00 hodin.

 

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY A POBYT:
2.1 Ceny služeb pro hosty jsou ceny smluvní a zahrnují daň ze zboží a služeb. Ceny v nabídkách se dynamicky mění v závislosti na termínu, počtu volných pokojů atd. Aktuální ceny si můžete vždy ověřit na našich stránkách výběrem data zahájení, data ukončení a počtu dospělých a dětí.
2.2.Přihlášení rekreačního pobytu v zařízení probíhá na základě rezervace a zaplacení zálohy lázeňskému zařízení AKWAMARYN ve výši 50% sjednané ceny pobytu. Kaucí je třeba rozumět kauci uvedenou v (§ 394 občanského zákoníku)
2.3 Zbývající částku za pobyt uhradí Host v den příjezdu na recepci v hotovosti nebo před příjezdem (nástupem na pobyt) bankovním převodem.
2.4.Akwamaryn Spa si vyhrazuje právo ukončit smlouvu s Hostem, jehož platby nebudou převedeny ve lhůtě uvedené v bodech 2.2. a 2.3. Termíny.
2.5 Host je povinen dodržovat řád a požární předpisy v místě ubytování.
2.6 V případě hrubého nebo soustavného porušování sjednaného pobytového řádu hostem, které ohrožuje zájmy ostatních hostů a hotelu, může lázeňské zařízení AKWAMARYN smlouvu okamžitě vypovědět bez nároku na vrácení pobytového poplatku. V takovém případě budou veškeré náklady vzniklé vinou Hosta účtovány Hostovi, který nedodrží objednávku pobytu stanovenou Zařízením.
2.7. Dodatečný rekreační poplatek se vztahuje na zařízení po celý rok podle: usnesení obce Rewal (bod 9.9)

 

3. ODPOVĚDNOST:
3.1 AKWAMARYN Spa nevrací hodnotu služeb, které nebyly částečně nebo zcela využity z důvodů přičitatelných hostovi.
3.2 Host je povinen uhradit náklady jím způsobené během pobytu. Za škody způsobené nezletilými zodpovídají jejich zákonní zástupci.
3.3 Host je povinen postarat se o nezletilé (do 18 let) v Lázeňské zóně a na hřišti.
3.4.Host je povinen dodržovat samostatný řád zařízení - Lázně, hřiště apod.

 

4. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI:
4.1 AKWAMARYN Spa neručí za škody na zdraví nebo majetku způsobené zaviněním třetích osob.
4.2 AKWAMARYN Spa neručí za náhradu škody Hostovi nad rámec skutečné škody a neodpovídá za morální újmu.
4.3 AKWAMARYN Spa si vyhrazuje právo zrušit pobyt do 72 hodin před jeho zahájením, a to kdykoli z důvodů, které zařízení nemůže ovlivnit.
4.4 AKWAMARYN Spa neodpovídá za peníze a cennosti, které host nevrátí do trezoru.
4.5 AKWAMARYN SPA si z důvodů, které nemůže ovlivnit, vyhrazuje právo vyměnit pokoj/apartmán za jiný se stejným nebo vyšším standardem (např. pokoj/pokoj, pokoj/apartmán).

 

5. ZRUŠENÍ POBYTU:
5.1 Odstoupení hosta z pobytu vyžaduje písemné prohlášení - e-mailem
5.2.Podmínky zrušení standardní rezervace: Pokud nestanoví podmínky konkrétní nabídky
V opačném případě může být rezervace bezplatně zrušena do 30 dnů před příjezdem. Zaplacená záloha bude vrácena nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení o zrušení. V případě zrušení rezervace po tomto datu není AKWAMARYN Spa povinna zálohu vrátit. Ve výjimečných situacích je možné se souhlasem zařízení využít zálohu i v jiném termínu v daném kalendářním roce.
5.3. Podmínky pro zrušení nevratné rezervace: Záloha se nevrací bez ohledu na čas zrušení. V případě zrušení nebo nedostavení se v den příjezdu zaplacená částka propadá.
5.4 Pokud host odstoupí z pobytu v době jeho trvání, nese náklady na celý rezervovaný pobyt v souladu s přijatou rezervací, bez ohledu na to, zda k odstoupení došlo v první nebo další dny pobytu.
5.5 Veškeré změny nebo zrušení provedené Hostem a AKWAMARYN Spa musí být písemně potvrzeny personálem recepce (opětovné zaslání potvrzení rezervace).

 

6. STÍŽNOSTI:
6.1.Pronájem pokoje AKWAMARYN SPA Włodzimierz Matuszak se sídlem v Niechorze, adresa: ul. Żeglarska 28, 72-350 Niechorze, NIP: 857-020-96-00 (dále jen „AKWAMARYN SPA“) posuzuje stížnosti podané Zákazníky způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto Postupu, pokud existuje zákonná vztahu mezi Zákazníkem a AKWAMARYN SPA (např. smlouva, rezervace-potvrzení), nestanoví jinak.
6.2.Pro účely tohoto postupu se za „zákazníka“ považuje spotřebitel ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník (sbírka zákonů z roku 2014, položka 121), který využívá služeb poskytovaných AKWAMARYN SPA a podá Stížnost.
6.3.Za „Stížnost“ se pro účely tohoto postupu považuje vyjádření Zákazníka podané písemně nebo zaslané e-mailem (bez ohledu na jméno/název dopisu) adresované společnosti AKWAMARYN SPA, které se týká porušení práva Zákazníka vzniklá v souvislosti s využíváním služeb nabízených AKWAMARYN SPA. Reklamace by měla obsahovat údaje umožňující jednoznačnou identifikaci Zákazníka a dále údaje umožňující kontakt se Zákazníkem a předmětem Reklamace (podrobný popis námitek Zákazníka).
6.4 Písemné stížnosti zasílejte na adresu: AKWAMARYN SPA adresa: ul. Żeglarska 28, 72-350 Niechorze nebo jej odevzdejte na recepci. Stížnosti v elektronické podobě zasílejte na následující e-mailovou adresu: info@akwamaryn.pl
6.5 Zákazník by měl podat Stížnost co nejdříve po získání informací o výskytu nežádoucích okolností, aby bylo možné Stížnost spolehlivě a efektivně posoudit.
6.6 Po obdržení Stížnosti podnikne AKWAMARYN SPA kroky k posouzení Stížnosti. Pověřený pracovník má právo obrátit se na Zákazníka v případech vyžadujících zjištění skutečností za účasti Zákazníka nebo získání dalších informací nezbytných pro řádné projednání Reklamace.
6.7 Reklamace se vyřizuje písemně (nebo formou e-mailu v odpovědi na takto zaslanou Reklamaci).
6.8. Odpověď na stížnost bude obsahovat: a) věcné a právní odůvodnění, pokud to povaha vznesených tvrzení nevyžaduje, b) informace o nahlášeném problému s uvedením příslušných částí smlouvy nebo předpisů platných v zařízení, pokud to povaha tvrzení nevyžaduje, tvrzení, c) označení osoby poskytující odpověď.
6.9 Odpověď na Reklamaci podanou Zákazníkem by měla být poskytnuta co nejdříve, ne však déle než 14 dnů od obdržení Reklamace.
6.10 Rozhodnutí o vyplacení náhrady klientovi nebo vrácení finančních prostředků musí vždy schválit správní rada AKWAMARYN SPA.
6.11 Výplata finanční pohledávky nebo jiné kompenzace Zákazníkovi probíhá neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne přijetí Reklamace na základě rozhodnutí představenstva.
6.12 Zákazník si vyhrazuje právo podat žalobu ohledně Stížnosti k běžnému soudu v souladu s platnými právními předpisy.

 

7. K DISPOZICI HOSTŮM:
7.1.Recepce: 8:00-11:00 a 16:00-20:00
7.2.Restaurace - doba stravování se může měnit v závislosti na počtu osob v zařízení.
7.2.1. Snídaně 8.30-10.00 – bufet (<10 hostů v zařízení)
7.2.2 Obědy 12.00-16.30 - Příplatek, Menu dne.
7.2.3 Večeře 19.00-20.00 - dle rezervace, Menu - dle výběru den předem.
7.3. Hotelové lázně:
7.3.1. Bazén a jacuzzi: 11:00-22:00
7.3.2 Sauna: 19.00-22.00 Na přání hostů - registrace 1 hodinu předem na recepci, na výběr: Suchá sauna, Mokrá sauna, Infrasauna
7.3.3 Masáže: Na přání hostů - Informace na recepci/e-mailem
7.4.Parkování: 7.00-22.00/23.00 (VI, VII, VIII) – placené
7.4.1 Parkoviště je oplocené, uzamčené, monitorované - bezobslužné
7.4.2 V ostatní hodiny je třeba vstup/odjezd dohodnout na recepci
7.4.3 Každý host má nárok na 1 vyhrazené parkovací místo
7.4.4 Obsazení sousedních míst má za následek příplatek za každé obsazené místo
7.4.5.Další auta jsou vpuštěna na parkoviště pouze tehdy, když jsou k dispozici další místa
7.5. Terasa, TV, gril-plyn: 19:00-23:00 - zdarma

 

8. DĚTSKÝ POBYT:
8.1 Děti do 3 let bez výhod - podléhají úhradě dle ceníku
8.1.1. Děti do 3 let - mohou bydlet pouze ve vybraných pokojích/apartmánech - záložka rezervace + zobrazit podrobnosti
8.2 U dětí ve věku 4–18 let se má za to, že pobírají plné dávky – přiměřené jejich věku

 

9. DALŠÍ SLUŽBY A VÝHODY:
9.1.Vratná kauce – 200 PLN/pobyt
9.2.Děti do 3 let – 100 PLN/den
9.3.Přidat. Úklid – 50 PLN/služba
9.4.Zvířata – 100 PLN/den
9.5.Praní prádla – 30 PLN/praní
9.6.Topení – 30 PLN/den (mimo topnou sezónu 1/06-15/09)
9.7.Trezor – 20 PLN/den
9.8.Ztracené klíče – poplatek 100 PLN
9.9.Místní poplatek – 2 PLN/den/osoba
9.10.Speciální dieta – příplatek 15 % z rezervace/os
9.11.Skládací postel - na vyžádání zdarma
9.12.Dodatečná přání (např. květiny, víno atd.) - cena je stanovena individuálně
9.13.Car Transfer - cena je stanovena individuálně

 

10. SKUPINOVÉ POBYTY – po individuální domluvě zasláním poptávky na e-mailovou adresu: info@akwamaryn.pl

 

11. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE POKOJŮ/BYTŮ:
11.1. Požadavky, např. přízemí/první patro, balkon/terasa, severní/jižní/východní strana, číslo pokoje/apartmánu, počet lůžek budou poskytnuty v závislosti na dostupnosti.
11.2 Bez ohledu na čas, kdy byla rezervace provedena, nezaručuje, že přání hosta bude splněno.

rezervace