REGULAMIN, WARUNKI REZERWACJI I POBYTU

1.Zasady ogólne:

1.1.Prawa i obowiązki gościa określają ogólne warunki rezerwacji pobytu w AKWAMARYN Spa  zwane dalej warunkami.

1.2.AKWAMARYN Spa stawia sobie za cel zapewnienie Gościom optymalnych warunków wypoczynku.

1.3.Doba hotelowa w AKWAMARYN Spa: przyjazd od godz.16.00, wyjazd do godz.11.00.

1.4. Cisza Nocna 23.00 –7.00

1.5.Uprzejmie prosimy informować recepcję obiektu, jeżeli planują Państwo przyjazd w godzinach późniejszych niż 22.00.

1.6.Po zameldowaniu, opłaceniu kaucji (pkt.9.1) i odbiorze kluczy wszelkie ewentualne usterki w pokoju prosimy niezwłocznie zgłosić w recepcji. Niezgłoszenie usterki skutkować będzie obciążeniem kaucji za ewentualne zniszczenia w pokoju .

1.7.W całym obiekcie w pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje zakaz palenia. Można palić na balkonach, tarasach oraz w naszym ogrodzie.

1.8.W przypadku pobytów ze śniadaniem i obiadokolacją, pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. (pkt.7.2)

1.9.Przyjazd ze zwierzętami podlega opłacie (pkt.9.4) i musi być zgłoszony przy rezerwacji pobytu, zwierzęta na terenie otwartym należy trzymać na uwięzi / kagańcu, zwierząt nie wolno wprowadzać do restauracji, patio, spa

1.10.Pierwszy serwis sprzątania pokoju odbywa się w 2 dobie (3 dzień) pobytu (pkt.9.3), kolejne serwisy po umieszczeniu zawieszki na drzwiach. Serwisy standardowo odbywają się w godzinach 9.00 -16.00.

1.11.Jeżeli w trakcie zaplanowanego pobytu planują Państwo skorzystać z zabiegów, proszę zgłosić taką chęć w dniu meldunku w recepcji.

1.12.Koce i parawany plażowe, są na wyposażeniu pokoju – są udostępniane bezpłatnie.

1.13.Przy opuszczaniu pokoju prosimy upewnić się czy drzwi są dokładnie zamknięte. Zgubienie klucza hotelowego skutkować będzie naliczeniem opłaty (pkt.9.8)

1.14.Osoby odwiedzające Gości hotelowych muszą być zgłoszone w recepcji (kwestie bezpieczeństwa ) proszone są również o opuszczenie obiektu do godz.23:00.

 

2.Zgłoszenie pobytu wypoczynkowego w obiekcie następuje z chwilą dokonania rezerwacji i wpłaty zadatku w ustalonej wysokości, w określonym terminie, na wskazany nr konta w formie przelewu.

 

3.Warunki płatności i pobytu:

3.1. Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. Ceny w ofertach zmieniają się dynamicznie w zależności od terminu, ilości dostępnych pokoi itp. Aktualne ceny można sprawdzić zawsze na naszej stronie WWW wybierając datę początkową, datę końcową oraz liczbę osób dorosłych i dzieci.

3.2.Przy zgłoszeniu pobytu Gość zobowiązuje się do wpłaty na rzecz obiektu AKWAMARYN Spa zadatku w wysokości 50% ustalonej ceny pobytu. Przez zadatek należy rozumieć zadatek, o którym mowa w (art. 394 KC)

3.3.Reszta należności za pobyt powinna być wpłacona przez Gościa w dniu przyjazdu w recepcji gotówką lub przed przyjazdem (rozpoczęciem pobytu) przelewem bankowym.

3.4.Akwamaryn Spa zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Gościem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych w punktach 3.2. i 3.3. terminach.

3.5.Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania.

3.6.W razie rażącego bądź uporczywego naruszania przez Gościa ustalonego porządku pobytu zagrażającego interesom innych gości i hotelowi, obiekt AKWAMARYN Spa może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez prawa zwrotu opłaty za pobyt. Wszelkie koszty powstałe z winy Gościa obciążą w takim przypadku nie stosującego się do ustalonego przez Obiekt porządku pobytu Gościa.

3.7.Przez cały rok w obiekcie obowiązuje dodatkowa opłata klimatyczna wg. uchwały gminy Rewal.(pkt.9.9)

 

4.Odpowiedzialność:

 

4.1.AKWAMARYN Spa nie będzie dokonywać zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Gościa.

4.2.Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania pobytu. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

4.3.Gość jest zobowiązany do opieki nad małoletnimi (poniżej 18lat) w strefie Spa oraz na placu zabaw

4.4.Gość jest zobowiązany do stosowania się do odrębnych regulaminów obiektu – Spa, plac zabaw itd.

 

5.Wyłączenie odpowiedzialności:

5.1.AKWAMARYN Spa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe zdrowiu i mieniu z winy osób trzecich

5.2.AKWAMARYN Spa nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Gościa ponad kwotę rzeczywistej szkody oraz nie odpowiada za szkody moralne.

5.3.AKWAMARYN Spa, zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu w ciągu 72 godzin przed jego rozpoczęciem, w każdym czasie z przyczyn niezależnych od obiektu.

5.4.AKWAMARYN Spa nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i rzeczy wartościowe nie oddane przez Gościa do sejfu.

 

6.Rezygnacja z pobytu:

6.1.Rezygnacja Gościa z pobytu wymaga pisemnego oświadczenia – drogą mailową

6.2.Warunki anulacji rezerwacji standardowej: Jeżeli warunki konkretnej oferty nie stanowią

Inaczej rezerwacja może być bez kosztowo anulowana w terminie do 30 dni przed przyjazdem. Wpłacony zadatek zostanie zwrócony w terminie maksymalnie14 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie AKWAMARYN Spa nie ma obowiązku zwrotu zadatku. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą obiektu dopuszcza się możliwość wykorzystania zadatku w innym terminie w danym roku kalendarzowym.

6.3.Warunki anulacji rezerwacji bezzwrotnej: Wpłacona przedpłata  bez względu na czas anulowania  nie jest zwracana. W przypadku anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu  wpłacona kwota przepada.

6.4.W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w czasie jego trwania ponosi on koszty całego zarezerwowanego pobytu zgodnie z przyjętą rezerwacją bez względu na to, czy rezygnacja nastąpiła w pierwszym, czy kolejnych dniach pobytu.

6.5.Wszystkie zmiany lub anulacje dokonane przez  Gościa oraz AKWAMARYN Spa muszą być potwierdzone przez pracowników recepcji w formie pisemnej (ponowne wysłanie potwierdzenia rezerwacji).

 

  1. Do dyspozycji Gości :

7.1.Recepcja: 8.00-11.00 oraz 16.00-21.00

7.2.Restauracja :

7.2.1. Śniadanie 8.00-10.00 w formie bufetu ( powyżej 10 gości w obiekcie)

7.2.2. Obiadokolacja 17.00-19.00 w formie bufetu (powyżej 10 gości w obiekcie)

7.2.3.w przypadku pobytów pakietowych godziny posiłków mogą ulegać zmianie.

7.3.Spa:

7.3.1. Basen oraz jacuzzi: 11.00-22.00

7.3.2. Sauna: 19.00-22.00  Na życzenie gości – zgłoszenie 1h wcześniej w recepcji ,

do wyboru : Sucha, Parowa, Infrared

7.4.Parking: 7.00-22.00 – płatny

7.4.1.Parking jest ogrodzony, zamykany, monitorowany – niedozorowany

7.4.2.W pozostałych godzinach wjazd/wyjazd – należy ustalić w recepcji

7.4.3.Każdemu Gościowi przysługuje 1 wyznaczone miejsce parkingowe

7.4.4.Zajęcie miejsc sąsiednich skutkuje doliczeniem opłaty za każde zajęte miejsce

7.4.4.Dodatkowe auta są wpuszczane na parking tylko gdy są wolne dod. miejsca

7.5. Patio, TV, Grill-Gaz: 19.00-23.00

 

8.Pobyt dzieci:

8.1.Dzieci w wieku do lat 3 bez świadczeń – podlegają opłacie

8.2.Dzieci 4-12 lat są objęte zniżką w wybranych terminach oraz pokojach /apartamentach

 

  1. Dod. Usługi i świadczenia:

9.1.Kaucja zwrotna – 200 zł /pobyt

9.2.Dzieci do lat 3 – 30 zł/ doba

9.3.Dod. Sprzątanie – 30 zł/usługa

9.4.Zwierzęta – 50 zł/doba

9.5.Pralnia – 10 zł/ pranie

9.6. Ogrzewanie – 25 zł/ doba (po za sezonem grzewczym 1.06-15.09)

9.7. Sejf – 10 zł/doba

9.8.Zagubienie kluczy – opłata 50 zł

9.9.Opłata Miejscowa – 2zł/doba

9.10.Żywienie – Dieta specjalna – dopłata 15% rezerwacji / os

9.11. Łóżeczko składane – nie odpłatne na życzenie

9.12.Dod.Życzenia (np. kwiaty, wino itd.) – cena ustalana jest indywidualnie

9.13.Transfer Samochodowy – – cena ustalana jest indywidualnie

 

  1. Pobyty grupowe – podlegają indywidualnym ustaleniom

 

 

11.Specjalne życzenia dot. Pokoi /Apart:

11.1.Życzenia  np.  parter/piętro , balkon/taras , pół/poł/wsch , nr pokoju/apart , ilość łóżek  będą zrealizowane w zależności od dostępności.

11.2.Niezależnie od czasu w jakim została złożona rezerwacja nie gwarantuje to możliwości zrealizowania życzenia Gościa.

11.3.Jeżeli uwzględnienie życzeń/ preferencji dotyczących pokoju będzie możliwe, ich realizacja może podlegać dodatkowej opłacie potwierdzonej przez Gościa

 

 

12.Z przyczyn niezależnych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany każdego pokoju, w tym samym lub wyższym standardzie (np. pokój/pokój , pokój/apart.)

 

reservierung