Sprzątanie Pokoi

Sprzątanie pokoi: Pierwszy serwis sprzątania pokoju, odbywa się w 3 dniu pobytu. Kolejne serwisy odbywają się na życzenie przez wywieszenie informacji na drzwiach. Serwisy Sprzątające odbywają się w godzinach 9.00-16.00

rezerwacja