Wymiana Waluty

Wymiana waluty odbywa się po kursie skupu walut w danym dniu .Kurs jest sprawdzany w NBP – Narodowym Banku Polskim.

rezerwacja