ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A COOKIES

1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytnutých uživateli v souvislosti s jejich využíváním služeb nabízených webem AKWAMARYN Spa (dále jen Web).
 
2. Správcem osobních údajů obsažených na Webu je AKWAMARYN Spa, Włodzimierz Matuszak, 72-350 Niechorze, ul.Żeglarska 28, zapsaná v registru podnikatelů pod číslem NIP: 8570209600 (dále jen Správce).
 
3. Za účelem zajištění bezpečnosti svěřených osobních údajů postupuje Správce na základě interních postupů a doporučení, v souladu s příslušnými právními akty týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu (EU) 2016/679 a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES.
 
4. Správce věnuje zvláštní péči ochraně zájmů subjektů údajů, a zejména zajišťuje, aby osobními údaji byly:

1. zpracovány zákonně;
2. shromažďovány pro stanovené, zákonné účely a nebyly podrobeny dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely;
3. věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány;
4. uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.
 
5. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu vyjádřeného uživateli Webu a v případech, kdy ustanovení platných právních předpisů opravňují Správce ke zpracování osobních údajů.
 
6. Správce zpracovává osobní údaje dobrovolně poskytnuté uživateli Webu pouze za účelem:

1. reagovat na dotazy uživatelů zaslané pomocí kontaktního formuláře,
2. přijetí rezervace pomocí online rezervačního systému,
3. realizace služeb poskytovaných Správcem dle čl. 6 odst. 1 písm 1 písmeno b) GDPR,
4. marketing, včetně zasílání obchodních informací na e-mailovou adresu, pokud s tím Zákazník souhlasil, zaškrtnutím příslušného políčka v procesu rezervace nebo odesláním dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře. Souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely a zasíláním obchodních informací lze odvolat kliknutím na příslušný odkaz v doručené zprávě nebo zasláním takového oznámení na e-mailovou adresu Správce,
5. realizace oprávněného zájmu Správce osobních údajů ve zvláštních případech dle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písmeno f) GDPR, např. vymáhání pohledávek nebo video monitorování provozu v rámci Zařízení.
 
7. Příjemci osobních údajů mohou být orgány, instituce a subjekty oprávněné ze zákona, jakož i subjekty poskytující služby Správci údajů (např. právní, IT, marketingové, účetní služby a další subjekty podílející se na realizaci objednané služby.
 
8. Správce může využívat automatizované rozhodování, včetně profilování, pro marketingové účely a pro přizpůsobení nabídky.
 
9. Údaje zpracovávané Správcem může nahlížet uživatel Webu, který je poskytl. Uživatel má rovněž právo tyto údaje kdykoli upravit, požádat o jejich výmaz a omezit či zastavit zpracování svých osobních údajů. Uživatel může také kdykoli požádat o odstranění svých osobních údajů z webových stránek. Právo na přenos údajů se neuplatňuje, protože nebyl stanoven žádný standard pro výměnu těchto údajů mezi hotelovými zařízeními.
 
10. Uživatel webových stránek má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.
 
11. Abyste mohli uplatnit svá práva uvedená v bodě. 8 výše, měl by uživatel Webu kontaktovat Správce pomocí stejné e-mailové adresy nebo telefonního čísla, které bylo poskytnuto Webu, a to kontaktováním následující adresy: info@akwamaryn.pl
 
12. Každý uživatel webu může podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
13. Správce provádí funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

1. dobrovolným zadáváním údajů do formulářů,
2. sbíráním cookies.
 
14. Při první návštěvě webu AKWAMARYN Spa je uživatel informován o používání cookies. Setrváním na webu uživatel souhlasí s používáním souborů cookie na webu. Pokud uživatel nezmění nastavení prohlížeče, souhlasí s používáním cookies.
 
15. Instalace cookies je nezbytná pro správné poskytování služeb na Webu.Cookies obsahují informace nezbytné pro správné fungování webových stránek, zejména informace vyžadující autorizaci. Uživatel může kdykoli změnit nastavení svého prohlížeče ohledně nakládání a ukládání cookies.
 
16. Na webu se používají následující typy souborů cookie:

1. session - zůstat v prohlížeči, dokud jej nevypnete nebo se neodhlásíte z webu, na kterém byly zveřejněny,
2. trvalé – zůstanou ve webovém prohlížeči zařízení, dokud je uživatel neodstraní nebo do předem stanovené doby určené v parametrech cookie.
 
17. Z hlediska funkčnosti jednotlivých souborů cookie je lze rozdělit na:

1. konverzní soubory, které vám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
2. sledovací soubory, které v kombinaci s konverzemi pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
3. marketingové soubory používané k personalizaci reklamního obsahu a jeho vhodnému zacílení
4. marketingové soubory používané k personalizaci reklamního obsahu a jeho vhodnému zacílení
5. analytické nástroje, které vám pomohou zlepšit zážitek z webu tím, že pochopí, jak je uživatelé používají
6. nezbytné soubory, tedy soubory zásadní pro základní funkčnost webu. Soubory cookie, které používáme, nám umožňují rozvíjet naše webové stránky.
 
18. Některé soubory cookie mohou být umístěny webem a poskytovatelem online rezervačního systému pouze za účelem:
zlepšení a podpora rezervačního procesu
analyzovat a shromažďovat statistické údaje týkající se používání webových stránek a online rezervačního systému za účelem jejich zlepšení
 
19. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které fungují nezávisle na webových stránkách a nejsou žádným způsobem kontrolovány webem. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů a předpisy, které doporučujeme, abyste si je pozorně přečetli.

 
 
Správce si vyhrazuje právo na změnu zásad ochrany osobních údajů webových stránek, což může být způsobeno rozvojem internetových technologií, případnými změnami zákona ohledně ochrany osobních údajů a rozvojem webových stránek. O případných změnách budeme uživatele viditelným a srozumitelným způsobem informovat.

rezervace